Top 10 website chơi game đổi thưởng tốt nhất - Bắn cá h5 đổi thưởng

Nhà máy X55 thông tin về biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HQ Online -

Ngày 17/4, Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức thông tin về biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng năm 2024 cho hơn 550 học sinh tại trường THPT Võ Văn Kiệt, THPT Lưu Văn Liệt trên địa bàn huyện Vũng Liêm và thành phố Vĩnh Long.

Bắn cá h5 đổi thưởng

 Quang cảnh hội nghị

Báo cáo viên của Nhà máy đã thông tin đến học sinh của hai trường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những chiến công, thành tích của Hải quân Nhân dân Việt Nam; giới thiệu về Học viện Hải quân, công tác tuyển sinh, các chế độ đãi ngộ khi trở thành học viên.

Nhân dịp này, Nhà máy đã cấp phát 400 bộ tài liệu tuyên truyền; 100 áp phích, thông tin chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển sinh vào Học viện Hải quân năm 2024.

Bắn cá h5 đổi thưởng

Cấp phát tài liệu giới thiệu về Học viện Hải quân tới các học sinh

Hoạt động trên góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa  đơn vị và địa phương trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__1.＀伀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()